חטיפת ילדים

עומדים על סף גירושין ? חטיפת ילדים אמנם נראית כלקוחה מסרט אימים או סרט דרמה לכל הפחות . אך למרבית הצער מדובר באחת הסכנות האורבות לאחד מבני הזוג במקרי גירושין קשים במיוחד. 

בד"כ אקט החטיפה עצמו אינו מצטייר באופן דרמטי ואף לא כרוך במעשה אלימות כלשהו.


חטיפת ילדים ומשמורת

חטיפת ילדים כוללת בתוכה כל מציאות בה ילד נלקח ממשמורתו הקבועה או כאשר אינו מוחזר כפי המוסכם בהסדרי הראייה אשר נקבעו בין הצדדים עצמם או ע"י פקידת הסעד או ע"י ביהמ"ש.  
 
בד"כ בני זוג גרושים ובעלי ילדים קובעים את הסדרי הראייה של ההורה אשר אינו משמורן, במסגרת הסכם הגירושין. אחת הבעיות המתעוררות או עשויות להתעורר הינה כאשר אחד מבני הזוג לא שבע רצון מתוכן הסכם הגירושין והוא אינו מקבל על עצמו את סדרי הראייה כפי אשר נקבעו בהסכם.

במצב דברים שכזה עלול אותו בן הזוג ליטול את החוק לידיו, להחזיק את הילידים הקטינים בחזקתו ולסרב להשיב אותם לבן הזוג השני המשמורן וע"פ המוסכם בהסכם הגירושין. 

חטיפת ילדים מחוץ לגבולות ישראל

הבעיה עשויה להתגבר מקום בו אחד ההורים מחזיק באזרחות נוספת של מדינה בחו"ל. מלאכתו של הורה כזה קלה עוד יותר ובנקל יכול הוא לקחת עימו את הילדים הקטינים לאותה המדינה בה הוא מחזיק אזרחות. במקרה כזה עניין לנו בנושא חטיפת ילדים ע"פ הקבוע באמנת האג העוסקת בכך.

חטיפת ילדים הינה פעולה אסורה לא רק על פי החוק הישראלי המחייב ציות לדין ולנקבע ע"י בתי המשפט, אלא גם על החוק הבינלאומי הבא לידי ביטוי כאמור באמנת האג. חטיפת ילדים נחשבת מעשה בלתי מוסרי בכל קנה מידה, ויש בה בין היתר חוסר התחשבות משווע לצרכי הילד הזקוק לשני הוריו גם אם הם אינם חיים יחדיו תחת אותה קורת גג.

מחקרים רבים אין ספור הוכיחו כי ילד זקוק גם לאביו וגם לאימו. ויש אשר יגרסו כי די בגירושין גרידא כדי לגרום לילד חוסרים וקשיים נפשיים לא מעטים. מכאן נובעת חשיבות עצומה ליישום דווקני ומקסימאלי של כל הנקבע על ידי בני הזוג בהסכם גירושין לעניין המשמורת על הקטינים ככלל והסדרי הראייה עם ההורה הלא משמורן בפרט. 

קל וחומר כי חטיפת ילדים הינה בעלת השלכות שליליות אדירות על נפשם הרכה של הקטינים והיא גם עבירה חמורה ע"פ אמנת האג לחטיפות ילדים.

חטיפת ילדים הינו נושא מורכב אשר מצריך טיפול של עו"ד המתמחה בתחום חטיפת ילדים.

משרד עו"ד עיינה אונגר לטחן  פועל בתחום חטיפת הילדים ובעל נסיון רב בתחום.