תחומי עיסוק

צרו קשר

הפחתת דמי מזונות שנקבעו בפסק דין 

פסיקת בית המשפט העליון קובעת את ייחודו של פסק דין למזונות השונה במהותו מכל פסק דין אחר, בכך שאין מניעה לחזור ולדון בו, ובמידת הצורך גם לשנות את חיוב המזונות ככל שהנסיבות מצדיקות זאת.

ההלכה המשפטית קובעת, כי פסק דין למזונות אינו מהווה מעשה בית דין, אין זה משנה אם פסק הדין ניתן לאחר ניהול הליך משפטי או מתוקף הסכם שהושג בין צדדים, ובמקרה שארע שינוי נסיבות מהותי ניתן לעיין בפסק הדין מחדש ולשנות את חיוב המזונות.

לדוג' שינוי בחלוקת זמני השהות יכול להיחשב כשינוי נסיבות מהותי. ירידה משמעותית בשכר גם היא יכולה להיחשב כשינוי נסיבות מהותי, עלייה משמעותית בצרכים של הילד יכולה להיחשב כשינוי נסיבות מהותי וכו'.

כידוע, לפני 3 שנים לערך, חלה מהפכה בדיני המזונות בישראל, כאשר בא לעולם בע"מ 919/15 הקובע כי בבוא ביהמ"ש לפסוק את דמי המזונות – יש להתחשב בחלוקת זמני השהות וביחס ההכנסות של ההורים.

מאז שנפסקה ההלכה החדשה בבע"מ 919/15 נוצרה מחלוקת חדשה בשאלה אם יש להחיל את ההלכה החדשה גם על תיקים סגורים שהסתיימו בפסקי דין או בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין.

עד פסק הדין שניתן ממש לאחרונה (יום 20.01.21) בביהמ"ש העליון – בע"מ 7670/18 – הגישה שהסתמנה בפסיקת בתי המשפט למשפחה היא כי עצם שינוי הנוסחה בבע"מ 919/15 אינו מהווה, לכשעצמו, שינוי נסיבות. אולם, ככל שמתקיים שינוי נסיבות אחר, ואף קל, תהא הפסיקה החדשה בהתאם לנוסחה אשר נקבעה בבע"מ 919/15. הכוונה היא לשינוי נסיבות עובדתי בחייהם של הצדדים (וכאמור, לא עצם שינוי ההלכה המשפטית), כפי הדוגמאות שניתנו לעיל : שינוי בגובה ההשתכרות, בזמני השהייה וכו'.

קרי, הגישה הזו שהתגבשה בבתי המשפט לענייני משפחה בעקבות בע"מ 919/15 היוותה שינוי חשוב עבור אבות (עדיין, הם אלו אשר בד"כ מבקשים להפחית את דמי המזונות), בכך שהיא התירה להסתפק בשינוי נסיבות קל יחסית, כפוף לכך שהתביעה הוגשה בתום לב, אולם, מבלי הצורך בהוכחת שינוי נסיבות מהותי.

כאמור, לאחרונה, ביהמ"ש העליון הוציא תחת ידיו פסק דין חדש – בע"מ 7670/18 ששינה את פני הדברים.

בפסק הדין, קבע ביהמ"ש העליון כי ההלכה שנקבעה בבע"מ 919/15 לכשעצמה, אינה מהווה עילה לפתיחת הליכי מזונות חלוטים, בכך אין חדש. אולם, ביהמ"ש הוסיף וקבע כי אין בהלכת 919/15, כדי לשנות, לרכך או להשפיע על מבחן שינוי הנסיבות המהותי בתביעות

להפחתת מזונות שנקבעו, בין בפסק דין חלוט שאישר הסכם שהושג בין צדדים, ובין בפסק דין חלוט שניתן לאחר הליך משפטי.

השינוי הגדול נעוץ בכך, שלמעשה בוטל הריכוך שהסתפק בשינוי נסיבות קל, וכעת שוב, יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי.

עוד נקבע בפסק הדין כי תחולת הלכת בע"מ 919/15 על תביעות לשינוי דמי מזונות שנקבעו בפסקי דין חלוטים טרם שנפסקה ההלכה, תעשה בכפוף למבחן שינוי הנסיבות המהותי, באופן זהיר ומתוחם לרכיב אליו מתייחס השינוי. לדוגמא, אם חל שינוי ברכיב המדור, אז חיוב המזונות שנוגע למדור, הוא זה שישתנה.

לסיכום, פסק הדין החדש הזה שניתן בתחילת השנה, 2021, מחדד את הצורך בהוכחת שינוי נסיבות מהותי, ללא שום הקלות למעשה, לצורך הפחתת מזונות שנקבעו בפסק דין.

חשוב מאוד כי מי ששוקל לפנות לבימ"ש בעניין של הפחתת מזונות – יהיה מודע לשינוי הנ"ל וייקח אותו בחשבון במסגרת שיקוליו.

This site is registered on wpml.org as a development site.