תחומי עיסוק

צרו קשר

ידועים בציבור

מי הם הידועים בציבור?

ידועים בציבור הם בני זוג המנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף ואינם נשואים זה לזה. בני הזוג (בד"כ) גרים תחת קורת גג אחת, משתפים חשבונות, צוברים נכסים משותפים וגם יכולים להביא ילדים לעולם. מוסד הידועים בציבור מעניק נפקות משפטית לקשר בין בני זוג שאינם נשואים, בין שאינם רוצים להינשא ובין שאינם יכולים לעשות כן מסיבות כאלו ואחרות ומקנה לאותם בני הזוג חלק גדול מן הזכויות והחובות הנלוות לקשר הנישואין. אין בנמצא, בחקיקה או בפסיקה, פרק זמן מינימלי הנדרש להכרה בבני זוג כידועים בציבור. יחד עם זאת, בכדי שבני זוג יוכרו כידועים בציבור, עליהם לקיים את שני התנאים המצטברים הבאים: ניהול חיי משפחה וניהול משק בית משותף. 

ידועים בציבור במשפט הישראלי

דיני הידועים בציבור בישראל הם מהמפותחים בעולם, בשל ניסיונות המערכת האזרחית לתת מענה לבני זוג שאין באפשרותם להינשא לפי הדין הדתי, בהם זוגות חד-מיניים, כהן וגרושה וזוגות מעורבים. במערכת המשפט בישראל קיימים חוקים שונים המכירים במעמד הידועים בציבור, דוגמת חוק הירושה, תשכ"ה-1965 וחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995.

התפתחות הפסיקה

עד שנות ה – 90, פסיקת בתי המשפט נהגה בשמרנות בכל הנוגע לידועים בציבור והעניקה להם זכויות והטבות מכוחו של החוק בלבד. משנות ה – 90 ואילך, הלכה וגברה ההכרה בידועים בציבור, זאת באמצעות פרשנות מרחיבה של בתי המשפט אשר החילה עליהם ולטובתם חקיקה (המעניקה זכויות), אשר לפחות מלשונו המילולית של החוק אינה אמורה לכלול אותם.
 
כיום ובהתעורר ביקורת על הרחבת המושג יתר על המידה, החלה מגמה לצמצום הגדרת המושג ידועים בציבור. ניתן לראות זאת בין היתר בתמ"ש 7525-02-09 פלונית נ' פלוני, שם לא הוכרו כידועים בציבור בני זוג שחיו יחדיו 7 שנים, זאת משום שהוכח כי לא התכוונו לקבל על עצמם את הזכויות והחובות הנובעות ממעמד זה.

ידועים בציבור – משטר רכושי

על הידועים בציבור חלה חזקת השיתוף וזאת אך ורק בהינתן כוונת שיתוף. לפי חזקת השיתוף, הרכוש הנצבר ע"י בני הזוג שנישאו לפני שנת 74' או שהם מוכרים כידועים בציבור, שייך במלואו, מחצית לבן הזוג האחד ומחצית למשנהו. בסיומו של הקשר, הרכוש מתחלק באופן שוויוני, בכסף או בעין.

This site is registered on wpml.org as a development site.