תחומי עיסוק

צרו קשר

ייפוי כוח מתמשך

תיקון שנעשה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפשר לאדם, ״הממנה״ -בשלב בו הוא עדיין צלול וכשיר – לקבוע כיצד יטופלו ענייניו ועל ידי מי, כאשר הוא עצמו לא יהיה מסוגל לעשות זאת עקב הידרדרות במצבו.

מיוּפה הכוח אשר יהיה מופקד על קבלת החלטות בעניינו של הממנה, חייב להסכים למינוי והוא יכול להיות אדם אחד או יותר אשר יכולים לפעול במשותף או כל אחד מהם בנפרד ע״פ היקף הסמכויות והאחריות כפי שהוגדר מראש.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך, יכול הממנה לקבוע את הנושאים בהם יוכל מיופה הכוח לפעול : נושאים אישיים לרבות רפואיים וענייני רכוש, כולם או חלקם. כך לדוגמא, עניינים אישיים הם אלו הנוגעים למקום מגוריו של הממנה, רווחתו, צרכיו היומיומיים, חברתיים, בריאותיים ועוד, כאשר ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שיעסוק בטיפול רפואי בלבד.

במסגרת ייפוי כוח מתמשך יכול הממנה ליתן הנחיות מקדימות לפיהן יצטרך מיופה הכוח לפעול או שהוא יכול להעניק למיופה הכוח שיקול דעת רחב. 

הנחיות מקדימות נועדו לבטא את רצונו של הממנה באשר לאופי ההחלטות שיתקבלו בעניינו. כך למשל, הממנה יכול לקבוע את סוג הטיפול הרפואי שיוענק לו, בבית או במסגרת חוץ ביתית אם לדוגמא יארע כך או כך, כיצד יושקעו הכספים שלו, מה יעשה ברכושו וכו׳.

בנוסף, יכול הממנה לציין בייפוי הכוח ״אנשים מיודעים״ אשר מיופה הכוח יצטרך למסור להם דיווח באשר להחלטות שקיבל.

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף ויחול רק בעניינים שנכללו בו, זאת בהתקיים תנאים שהוגדרו בו מראש ע״י הממנה או ע״פ חוות דעת רפואית שתקבע כי הממנה איננו יכול לקבל החלטות באותו עניין שנכלל בייפוי הכוח.

חשוב לדעת כי כניסתו של ייפוי הכוח המתמשך לתוקף לא פוגעת בכשרות המשפטית של הממנה. ואולם, כן ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף במצב בו הממנה יאבד את כשרותו המשפטית. אז ובאותם עניינים שהוגדרו מראש, כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תוכל לבוא במקום מינוי אפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך נותן מענה רחב לצרכים שונים ויתרונו הגדול הוא בכך שהוא משקף את רצונו המלא של אדם שאיבד את מסוגלותו לטפל בענייניו.

עו"ד עיינה אונגר לטין הוסמכה ע"י משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וניתן לפנות אליה לצורך קבלת ייעוץ מעמיק בנושא. 

This site is registered on wpml.org as a development site.