תחומי עיסוק

צרו קשר

מזונות ידועה בציבור

בעת האחרונה מוצאים תביעות רבות של ידועות בציבור שטוענות כי הן זכאיות למזונות  ידועה בציבור.

חשוב להדגיש כי המדובר בפסיקת מזונות שלא מכח הדין האישי, ועל כן בתי המשפט מצאו דרך לחייב בתשלום מזונות עבור ידועה בציבור כחובה אזרחית הנגזרת מעיקרון תום הלב, היינו כמזונות משקמים לידועה בציבור.

סקירת ההלכה המשפטית לגבי שאלת פסיקת מזונות עבור ידועה בציבור, מראה כי בתחילת הדרך הזכות למזונות של ידועה בציבור, יכולה היתה להישען על סמך הסכם בינה ובין בן-זוגה, אשר התחייב בהסכם זה לזון אותה, בפסיקה מאוחרת יותר נראה שניתן היה לברר את החיוב במזונות של ידועה בציבור שנעזבה על ידי בן זוגה באופן חד צדדי, גם על הסכם מכללא, אך כמובן לפי נסיבותיו של כל מקרה בנפרד.

במקרה בו הוכח כי ניתוק הקשר באופן חד צדדי מביא אשה למצב של חרפת רעב, הוכח כי כחלק מזכותה החוקתית לחיות בכבוד ולחיים בלא מחסור ורעב ( ע"א 7038/93 סלומון נ' סלומון, פ"ד כ"א (2) 577, אם כי בפסק דין זה לא היה מדובר על ידועים בציבור, אלא על נישואים אזרחיים.

פסיקות נוספות של בתי המשפט למשפחה פסקו לעיתים מה שמכונה בטעות, מזונות זמניים עבור ידועה בציבור, אך הלכה למעשה היא דמי שיקום.

במקרים שבהם נפסקו בפועל מזונות לידועים בציבור הוגבל בדרך כלל משך המזונות על ידי בתי המשפט לתקופה קצרה יחסית.  יש לשוב ולזכור כי המדובר בדמי שיקום ולא במזונות אשה על פי הדין האישי.

This site is registered on wpml.org as a development site.