תחומי עיסוק

צרו קשר

מזונות מהעזבון

עזבון מוגדר כמסת הרכוש שהותיר אחריו נפטר, בין אם מדובר בנכסי נדל"ן, נכסים נזילים, כסף או אפילו נכסים בלתי מוחשיים כמו זכויות עבור קרע, זכויות יוצרים וכדומה.

מבחינת החוק , הכללים העוסקים בנושא עזבון הם אלו אשר נקבעו במסגרת חוק הירושה.

חוק הירושה עוסק הן בהגדרת מונחים הקשורים לנושא עזבון – ירושה, יורשים וצוואה, והן בכללי הזכאות כגון מיהם בעלי הזכות לרשת, מי אינם זכאים להיחשב כיורשים, באילו תנאים מסתלק זכאי עזבון ואילו עסקאות ניתן לבצע בכספי עזבון מבחינת העברה או שיעבוד.

מעמדם של בני משפחה או אחרים נקבע כמעמד של יורשי עזבון אם הם עונים לדרישות החוק או שהוזכרו בצוואה ברת תוקף.

לעומתם, אנשים אשר אינם כשירים להיחשב כיורשי עזבון הם אלו אשר נחשדו לגרום למות הנפטר במזיד, או שניסו לחבל במסמך הצוואה.

עסקאות שניתן לבצע בכספי עזבון

אלו יכולות להיות כרוכות בהעברת רכוש עזבון הלאה או מנגד – עיקולו החלקי. מכל מקום, חשוב שעסקאות הכרוכות בכספי ירושה ייעשו כל עוד לא חולק רכוש עזבון וההסכם לגבי הפעולה נעשה בכתב. אם עסקה מתבצעת על ידי קטין או על ידי אדם שנפסל מלרשת, חשוב לפנות לבית המשפט.
מבחינת סדר עדיפויות הזכאים לקבלת עזבון וחלוקתו ביניהם;

בעל הזכות הראשון לקבלת עזבון הוא בן זוגו של הנפטר בעת הפטירה , אחריו מגיע תורם של הילדים וצאצאיהם, ואחריהם בסדר עדיפויות קבלת עזבון מופיעים הורי הנפטר וצאצאיהם וכן הוריהם של הורי הנפטר וצאצאיהם.כספי הירושה מחולקים באופן שווה בין הילדים, וכן בין הורי והורי הוריו של הנפטר.

מנהל עזבון

דמות מפתח בתחום הירושות הוא מנהל עזבון ;
אדם  זה ממונה על כל ההבטים של ניהול כספי עזבון – כינוס הנכסים, סילוק החובות וחלוקת הכספים בין הזכאים לירושה.
חלק מתפקידו של מנהל עזבון הינו לפנות לבית המשפט לשם הגשת בקשות ומסמכים. במקרה זה יקבל את שכרו מבית המשפט.
אם הוחלט להעביר תפקיד זה לאיש מקצוע , אותו בעל מקצוע כמו רואה חשבון או עורך דין, יקבל את שכרו מתוך יתרת השכר של המנהל העיקרי.

This site is registered on wpml.org as a development site.